Na odkazu je možné si prohlédnout nové znění stanov společnosti KLAS a.s., které bude schvalováno na valné hromadě 25.4.2014.

Stanovy.pdf

Kontakt

KLAS a. s. Záhoří 10
Miličín 257 86
IČ: 46357394
DIČ: CZ46357394
317 802 275 klas.a.s@tiscali.cz